Jesteś tutaj: Odkrywamy Talenty Dzień Talentów 2014
Dzień Talentów 2014 PDF Drukuj Email
Napisał(a): D.Nowak   
sobota, 26 kwietnia 2014

Dzień Talentów w Gim2

Inspiracją do zaprezentowania „Szkolnych Talentów” były działania związane z promocją bazy dydaktycznej gimnazjum, podsumowaniem projektu z języka angielskiego „Lirycznie i ze smakiem”  oraz  podsumowaniem działań o charakterze innowacyjnym  prowadzonych w szkole od 14 lat:  „ Z zabawy nauka. Bal z kulturą……………”.
Działania w ramach projektu edukacyjnego „Co wiemy na temat piosenki, poezji i kultury anglojęzycznej?” obejmowały przygotowanie prezentacji multimedialnej, opracowanie scenariusza imprezy, projekt i przygotowanie dekoracji, zaproszeń, plakatów, przygotowanie ciast, przepisów, menu kawiarenki, przygotowanie fotoreportażu i artykułów na stronę internetową  szkoły oraz bocheńskie portale internetowe (www.bochniaisol.pl; www.bochnianin.plhttp://www.bochnia.eu/kontakt.html) i witrynę szkolną. Koordynatorami i wykonawcami zdecydowanej większości tych zadań byli uczniowie.  W prezentacji, która miała formę wieczorku spędzonego w kawiarni,  licznie uczestniczyli uczniowie klas szóstych szkół podstawowych powiatu bocheńskiego wraz z opiekunami. Z zaproszenia skorzystali również przedstawiciele mediów i władz lokalnych wraz z Burmistrzem Miasta Bochnia. Działania uczniów spotkały się z pełną aprobatą , wręcz zachwytem zgromadzonej widowni, wyrażonym przez gorące oklaski i wpisy do księgi pamiątkowej oraz bezpośrednie słowa skierowane do twórców. Planowane jest zorganizowanie Przeglądu Młodych Talentów w Bochni, w którym wezmą udział  nasi konferansjerzy, tancerze, recytatorzy poezji, aktorzy odgrywający scenki rodzajowe oraz prezenterzy mody,  co pozwoli na promowanie utalentowanej  młodzieży w środowisku lokalnym. Dwie współautorki wieczorku zajęły odpowiednio II i III miejsce w tegorocznej edycji konkursu piosenki anglojęzycznej „Od Rajbrotu do Sopotu”.

27 lutego w Gimnazjum nr 2 im. C.K. Norwida miało miejsce szczególne wydarzenie - finał działań innowacyjnych  "Z zabawy nauka, Bal z kulturą żydowską". Cała uroczystość  składała się z trzech części. Pierwsza to dostojny polonez wykonywany przez uczniów klas pierwszych, druga -  widowisko artystyczne prezentujące historię i kulturę narodu żydowskiego i trzecia - zabawa karnawałowa prowadzona przez profesjonalnego DJ- a. Była to już XIV edycja tego przedsięwzięcia, a poprzednie były inspirowane kulturami innych społeczności, w tym: staropolską, wenecką, paryską, hiszpańską, grecką, niemiecką, angielską, rosyjską, skandynawską, słowiańską, francuską, włoską i ukraińską.
W przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia zaangażowana była, jak  co roku, prawie cała społeczność szkolna czyli  uczniowie klas I, II i III wraz z opiekunami – nauczycielami, rodzice, a także pracownicy obsługi szkoły.
Prezentacja bazy dydaktycznej dla potencjalnych kandydatów do naszej szkoły odbyła się w dniu 28 lutego  2014. Program dnia  obejmował:

  • Obejrzenie przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych  spektaklu  „ Z zabawy nauka. Bal z kulturą żydowską ’’ ,
  • Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Przedstawienie efektów projektu szwajcarsko-polskiego obejmującego działania prozdrowotne prowadzone wśród młodzieży naszej szkoły,
  • Prezentację oferty edukacyjnej  i wyposażenia  pracowni: języka angielskiego, chemii, fizyki oraz informatyki,
  • Rozmowy z nauczycielami i uczniami,
  • Zwiedzanie szkoły z przewodnikami – przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali  „przystanki naukowe ”  z chemii, fizyki, informatyki , techniki, plastyki i języka angielskiego.
Na poszczególnych stanowiskach uczniowie samodzielnie prowadzili prezentację swoich umiejętności oraz zajęcia warsztatowe dla kolegów z klas szóstych.

Na stanowisku chemicznym, młodzi utalentowani chemicy pokazali młodszym kolegom,  jak identyfikować substancje występujące w życiu codziennym np. skrobię, białko, w jaki sposób rozpoznać tlenek węgla (IV), kwas czy zasadę. Wykonali również szereg ciekawych doświadczeń, z  którymi zapoznali się, biorąc udział w zajęciach w ramach koła chemicznego. Jak co roku – stanowisko chemiczne cieszyło się niezwykłą popularnością, ponieważ szóstoklasiści mogli samodzielnie wykonać zaproponowane doświadczenia.

W pracowni multimedialnej języka angielskiego przygotowani uczniowie prowadzili zajęcia z młodszymi koleżankami i kolegami tak, aby pokazać im, że nauka języka angielskiego to nie tylko mozolne wkuwanie, ale także dobra zabawa. Uczyli się nowych słówek, grając w „memory” (w sposób tradycyjny i z wykorzystaniem tablicy interaktywnej) i w „domino” angielskie, a także rywalizując drużynowo w zabawie w „kalambury” i animacje, odgadywali znaczenia idiomów angielskich oraz odkrywali tajniki językowych „false friends”. Mogli obejrzeć teatrzyk przygotowany przez kolegów z klas pierwszych gimnazjum i wziąć udział w lekcji angielsko - niemieckiej.

Na stanowisku fizycznym, młodzi fizycy (w tym laureat  konkursu przedmiotowego) pokazali doświadczenia z zakresu elektryczności i aerostatyki przybliżając młodszym kolegom tę trudną dziedzinę wiedzy. Goście – szóstoklasiści mogli również obejrzeć wystawę prac plastycznych uczniów z klas I, II i III  oraz wystawę prac z techniki wykonanych przez uczniów klas pierwszych, a także formy przestrzenne zbudowane techniką orgiami w ramach warsztatów matematycznych.
Na koniec  grupa informatyków zaprezentowała tajniki programowania oraz przygotowaną samodzielnie prezentację na temat gimnazjum. Można było również wziąć udział w warsztatach- pokazach  pierwszej pomocy przedmedycznej  prowadzonych przez uczniów klas trzecich i nauczyciela instruktora.

Do obchodów Dnia Talentów uczniowie przygotowywali się cały rok szkolny, uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców, szkoła stworzyła możliwość rozwijania uczniowskich zainteresowań i talentów w następujących kołach: plastycznym, muzycznym, teatralnym, recytatorskim, bibliotecznym, sprawozdawczo-redakcyjnym, szkolnym klubie europejskim, wolontariuszy, biblijnym, historycznym, polonistycznym, geograficzno-regionalnym, biologicznym, fizycznym, chemicznym, technicznym, matematycznym, j. angielskiego, j. niemieckiego, zajęciach sportowych (szachy, pływanie, tenis stołowy).

W roku szkolnym 2013/2014 z uczniami szczególnie uzdolnionymi nauczyciele prowadzili zajęcia indywidualne, pozwalające osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Praca ucznia i nauczyciela w tej formie zaowocowała tytułami laureata i finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego w kilku dziedzinach: fizyka – laureat, język angielski i język francuski - finalista.
Nasi uczniowie rozwijają nie tylko swoje talenty naukowe, chętnie pokazują też swoją pracę twórczą (wernisaże plastyczne i fotograficzne w Miejskim Domu Kultury, liczne konkursy i przeglądy). W tegorocznym przeglądzie Twórczości Artystycznej Młodzieży CK-art w Gdowie wzięło udział  aż 45 uczniów  z  Gimnazjum nr 2. To liczna grupa odważnych, utalentowanych i wrażliwych młodych ludzi, dla których w większości taka forma jest pozaszkolnym, publicznym debiutem. a dziewięcioro uczniów naszego gimnazjum zostało laureatami w kategoriach: plastyka, fotografia i literatura. 

Uczniowie naszego szkoły chętnie uczestniczą we wszystkich aktywizujących formach pracy, które zwiększają ich potencjał intelektualny i zdolności artystyczne oraz osiągnięcia sportowe. W ciągu roku szkolnego na bieżąco zamieszczane są informacje o sukcesach uczniów na stronie internetowej gimnazjum, fanpagu (https://www.facebook.com/Gim2Bochnia), szkolnym kanale YouTube (https://www.youtube.com/user/Gim2Bochnia) oraz w lokalnej prasie i na stronach internetowych lokalnych portali społecznościowych naszego miasta.
Dokonania uczniów prezentowane są  na corocznym apelu podsumowującym pracę w danym roku szkolnym. 

Na zakończenie roku szkolnego zostają wyłonieni najlepsi uczniowie, którzy otrzymują statuetki prestiżowych nagród  Gimnazjum w kategorii Diament i Leonardo oraz medale dla uzdolnionych plastycznie i w dziedzinie sportu  fundowanych przez Radę Rodziców .Na zakończenie roku szkolnego odbywa się też uroczyste spotkanie nagrodzonych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli opiekunów naukowych uczniów.

Udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole jest dobrowolny,  a uczniowie sami wybierają ich tematykę. Niekiedy jednak nauczyciele podpowiadają uczniom, jaki rodzaj zajęć będzie dla nich odpowiedni, zwłaszcza dla uczniów wyróżniających się wybitnymi zdolnościami. Widząc pozytywne efekty działań, grono pedagogiczne współpracujące z rodzicami, stale motywuje i zachęca uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki systematycznej pracy rok szkolny 2013/2014 możemy uznać za bardzo satysfakcjonujący.

Dorota Nowak

 
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Poniedziałek
17 Grudnia 2018
Imieniny obchodzą
Florian, Jolanta, Łazarz, Olimpia,
Warwara, Żyrosław

Do końca roku zostało 15 dni.
Zodiak: Strzelec