Jesteś tutaj: Strona główna
Regulamin zachowania w czasie przerw PDF Drukuj Email
Napisał(a): Dyrekcja szkoły   
piątek, 11 maja 2012

Regulamin zachowania uczniów w czasie przerw

Gimnazjum nr 2 w Bochni

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).
1.    Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych pracowników szkoły.
2.    Nie wolno: otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po schodach, korytarzach i siadać na parapetach okiennych.
3.    Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają ich zajęcia.
4.    Teczki uczniów mają być ustawione równo przy ścianie.
5.    Uczniowie schodzący do sklepiku szkolnego lub stołówki zobowiązani są do powrotu na właściwe piętro natychmiast po sygnale dzwonka na lekcję.
6.    Na dźwięk dzwonka uczniowie ustawiają się przed pracowniami.
7.    Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno przebywać w pracowniach.
8.    Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.
9.    Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego bez wiedzy i zgody nauczyciela.
10.    Na podwórko szkolne można wychodzić w czasie przerw jedynie w dni pogodne, jeżeli na podwórku znajduje się nauczyciel dyżurujący, absolutnie nie można wychodzić na parking przyszkolny.
11.    W toaletach i na korytarzach należy zachowywać czystość. Opakowania po zakupach w sklepiku należy wyrzucać do koszy.
12.    W toaletach nie wolno:
a)    jeść posiłków,
b)    palić papierosów,
c)    uzupełniać zeszytów,
d)    załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych.
13.    Nie wolno niszczyć wyposażenia korytarzy i toalet szkolnych oraz używać urządzeń umieszczonych na ścianach korytarzy (tablice i gniazda prądu elektrycznego, hydranty przeciwpożarowe, itp.)
14.    Za złamanie regulaminu grożą kary przewidziane w Statucie Szkoły i odpowiednich procedurach.
15.    Od nałożonej kary można się odwołać do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
Każdy wychowawca zapoznaje klasę z regulaminem na godzinie do dyspozycji wychowawcy, dokumentując wpisem tematu w dzienniku lekcyjnym.

 
 

Szkoła w ruchu

Lepsza szkoła

Data, imieniny


Dzisiaj jest: Wtorek
23 Października 2018
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga