Rekrutacja do Gim2 Drukuj
Napisał(a): Dyrektor szkoły   
piątek, 02 marca 2012

RekrutacjaZasady rekrutacji do Gimnazjum nr 2 w Bochni im. C.K.Norwida

Informacja dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych
I. Informacja dla uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni.

1.  Uczniowie zamieszkali w obwodzie Gimnazjum  Nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni potwierdzają wolę podjęcia nauki w tym Gimnazjum, składając w sekretariacie szkoły w terminie od 05 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r., w godz. od  8.00 do 15.00:
•    deklarację (załącznik nr 1)
•    3 zdjęcia do legitymacji.

2. W terminie od 29 czerwca 2012 r. do 03 lipca 2012 do godz. 12.00 –   uczniowie składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
•    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
•    oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.II. Informacja dla uczniów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni ubiegających się o przyjęcie do tego Gimnazjum.

1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Gimnazjum Nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni   ubiegający się o przyjęcie do tego Gimnazjum, składają w sekretariacie szkoły w terminie od 05 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r., w godz. od  8.00 do 15.00, następujące dokumenty:
•    podanie (załącznik nr 2)
•    deklarację (załącznik nr 1)
•    3 zdjęcia do legitymacji,
Przy składaniu tych dokumentów należy okazać wyciąg z aktu urodzenia.

2. W terminie od 29 czerwca 2012 r. do 03 lipca 2012 do godz. 12.00 - uczniowie składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
•    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
•    oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej

III. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

a)  do 4 lipca 2012 r. do godz. 12.00 - rozpatrywanie podań.
b)  10 lipca 2012 r. godz. 12.00 - ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum.

 

Zasady rekrutacji do szkoły - dokumenty do pobrania