Szkoła Odkrywców Talentów Drukuj
Napisał(a): J.Kawalec   
piątek, 15 marca 2013

OdkrywcyGim2 w gronie SOT

Co to jest SOT? To elitarne grono "Szkół Odkrywców Talentów". Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji tworzone są ogólnopolskie mapy szkolnych i pozaszkolnych miejsc odkrywania talentów, promujących szkoły, instytucje i organizacje wspierające uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Umieszczenie placówki na tej mapie jest ściśle związane z przyznaniem tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” lub „Miejsca Odkrywania Talentów" pod patronatem Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Placówki, którym przyznany zostanie tytuł otrzymują także tablice oraz list gratulacyjny. Działanie to ułatwi wymianę dobrych praktyk między wszystkimi placówkami wyróżnionymi tytułem, pomoże również w dotarciu do nich zainteresowanym uczniom, nauczycielom i rodzicom.


Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Szkoła, którejMapa nadany został tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” przygotowuje i przeprowadza systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych oraz projekty związane z obchodami Dnia Promocji Talentów w taki sposób, by promować jeden lub więcej rodzajów działalności uczniów: naukową, artystyczną, społeczną, sportową lub inną.
Nasze gimnazjum otrzymało tytuł za wspieranie uzdolnień młodzieży w następujących dziedzinach:

  • Koło chemiczne
  • Koło geograficzno-regionalne
  • Koło informatyczne
  • Koło matematyczne
  • Koło historyczne

Sam tytuł to nie koniec to dopiero początek. ”Szkoła Odkrywców Talentów” zobowiązana jest do udostępnienia dokumentacji
dotyczącej uzdolnień dzieci i młodzieży na życzenie Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo wizytacji szkół w celu sprawdzenia podejmowanych przedsięwzięć, przyczyniających się do odkrywania, wspierania i promocji uzdolnień dzieci i młodzieży. Szkoła, której nadany został tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”, zobowiązana jest do przysyłania co najmniej raz w roku materiałów na stronę internetową www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty.

I co kochana młodzieży Gim2, zatkało? No to czym prędzej zapisuj się do jakiegoś kółka.

Tak więc, dość świętowania i ... "do roboty" :-)