Z angielskim po zdrowie Drukuj
Napisał(a): B.Chełmecka-Czekaj   
piątek, 20 grudnia 2013

Scenariusz Dnia Witamin - Z ANGIELSKIM PO ZDROWIE

Dzień zorganizowany został dnia 20 listopada 2013 roku w ramach projektu e -twinning ‘Enjoy Healthy Life Every (Autumn) Day’ realizowanego od października do grudnia 2013 roku w naszej szkole. Wśród celów na szczególną uwagę zasługują: promowanie zdrowego stylu życia i motywowanie uczniów do poszerzania swej wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

10. 00 - powitanie uczniów gimnazjum i uczniów klas VI szkól podstawowych, przybyłych w charakterze gości

10.05 - prelekcja p. dietetyk na temat roli poszczególnych witamin w prawidłowej diecie

10.30 - lekcja w języku angielskim o na temat witamin prowadzona z użyciem metod aktywizujących

Skrócony scenariusz lekcji:
1. Uczniowie zapoznali się z kilkoma zdaniami na temat witamin i mieli w grupach zdecydować czy są one prawdziwe czy fałszywe.

2. Uczniowie próbując odpowiedzieć na pytanie jaką funkcję pełnią witaminy dla naszego organizmu układali w grupach zdanie z rozsypanych słów, następnie nauczycielka obrazowała niektóre stwierdzenia dotyczące witamin  przy użyciu prezentacji multimedialnej  i realiów (gąbka zamoczona w wodzie dla zobrazowania procesu wchłaniania się witamin ii usuwania ich nadmiaru z organizmu).

3. Uczniowie gimnazjum prezentowali poszczególne witaminy, tworząc tzw. mapę myśli ,na której umieszczali nazwy produktów będących źródłem danej witaminy oraz objawy niedoboru
Gimnazjaliści przyklejali obrazki z tymi produktami na arkusz papieru, a następnie już wszyscy uczniowie podchodzili i przyklejali na nich karteczki z literkami oznaczajacymi poszczególne witaminy.

3. Uczniowie wylosowali w grupach scenki pokazujące przypadki niedoborów poszczególnych witamin, następnie mieli odgadnąć o i jaka witamine chodzi i przygotować poradę mając do dyspozycji bank zwrotów służących do udzielania porad wyświetlony na tablicy interaktywnej. Na koniec lekcji przedstawili wyniki swojej pracy.

12.00- witaminowy poczęstunek, gry i zabawy przygotowane dla uczniów podstawówek