Dzień Talentów 2015 Drukuj
Napisał(a): D.Nowak   
poniedziałek, 04 maja 2015

Dzień Talentów w Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni

Inspiracją do zaprezentowania „Szkolnych Talentów” były działania związane z promocją bazy dydaktycznej gimnazjum oraz  podsumowaniem projektu edukacyjnego „Co wiemy o historii i kulturze Austro - Węgier”, które miało formę spektaklu teatralnego pt. „Cesarsko-królewski bal austro-węgierski”.

10  lutego 2015r. w naszej szkole miało miejsce szczególne wydarzenie - finał projektu „Co wiemy o historii i kulturze Austro - Węgier”. Cała uroczystość  składała się z trzech części. Na początku uczniowie klas pierwszych wprowadzili uczestników w podniosły nastój wykonując tradycyjny polski taniec polonez, druga część to  widowisko artystyczne prezentujące historię i kulturę narodu austriackiego i węgierskiego, trzecia część - to zabawa karnawałowa prowadzona przez profesjonalnego DJ- a. Całości towarzyszyły wystawy obejmujące ciekawostki biologiczne i geograficzne tych krajów. Była również wystawa pokazująca osiągnięcia techniczne  oraz  najwybitniejszych twórców narodu austriackiego i węgierskiego. Po obejrzeniu wystaw można było na chwilę przysiąść w klimatycznej  kawiarence napić się soku lub kawy i skosztować tort Sachera.

Przedsięwzięcia w podobnej formie organizowane są w szkole od 15 lat. Poprzednie były inspirowane kulturami innych społeczności, w tym: staropolską, wenecką, paryską, hiszpańską, grecką, niemiecką, angielską, rosyjską, skandynawską, słowiańską, francuską, włoską ukraińską
i żydowską. W przygotowanie przedsięwzięcia zaangażowana była cała społeczność szkolna. Prezentacja efektów działań  odbyła się w obecności rodziców uczniów, przedstawicieli władz miasta oraz innych instytucji współpracujących ze szkołą.

Ponadto 11 lutego 2015 r. uczniom klas szóstych będących kandydatami do naszej szkoły przedstawiono bazę dydaktyczną gimnazjum. Program dnia  obejmował:
•    Obejrzenie przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych  spektaklu  „Cesarsko-królewski bal austro-węgierski”,
•    Pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej,
•    Warsztaty zdrowego żywienia,
•    Prezentację oferty edukacyjnej  i wyposażenia  szkoły,
•    Rozmowy z nauczycielami i uczniami,
•    Zwiedzanie szkoły z przewodnikami – przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali  „przystanki naukowe ”  z chemii, fizyki, matematyki , informatyki, techniki, plastyki i języka angielskiego a następnie samodzielnie prowadzili prezentację swoich umiejętności oraz zajęcia warsztatowe dla kolegów z klas szóstych.
Na stanowisku chemicznym, zainteresowani chemią uczniowie  pokazali młodszym kolegom,  jak identyfikować substancje występujące w życiu codziennym np. skrobię, białko, w jaki sposób rozpoznać tlenek węgla (IV), kwas czy zasadę. Wykonali również doświadczeń, z  którymi zapoznali się, biorąc udział w spotkaniach  w ramach koła chemicznego.

Na stanowisku językowym realizowano zajęcia „ Angielski inaczej” pokazujące jak można doskonalić   sprawności językowe przy adaptacji osobistego środowiska uczenia się poprzez wykorzystanie możliwości oferowanych przez urządzenie mobilne (w tym przypadku tablety). Uczniowie rozwiązywali zadania na trzech poziomach trudności, kształtujące sprawność czytania, słuchania oraz opanowanie podstawowych środków  i funkcji językowych. Zadanie zapisane w formacie dokumentów Google były zakodowane pod postacią kodów QR, a uczniowie uzyskiwali do nich dostęp wykorzystując  aplikację QRdroid. Następnie oceniali tę innowacyjną lekcję przy użyciu aplikacji Plickers. Zdecydowana większość uczniów biorących udział w zajęciach wysoko oceniła lekcję tak pod względem możliwości zdobycia wiedzy i nowych umiejętności jak i w kategorii zabawy. Wprowadzenie elementów metody zwanej gamifikacją z wykorzystaniem technologii bliskich uczniom wpłynęło pozytywnie na efektywność zajęć.

Na stanowisku fizycznym, młodzi fizycy pokazali doświadczenia z zakresu optyki  i aerostatyki.
Szóstoklasiści mogli również wzięli również wziąć  udział w warsztatach matematycznych, gdzie techniką origamii wykonywali bryły geometryczne, a także zgłębiali tajniki „geometrii w kartce papieru”.
Na koniec  grupa informatyków zaprezentowała techniki programowania. Goście mogli również wziąć udział w warsztatach- pokazach  pierwszej pomocy przedmedycznej  oraz w warsztatach zdrowego żywienia. - fotoreportaż

Do obchodów Dnia Talentów uczniowie przygotowywali się, uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań. Z młodzieżą  szczególnie uzdolnioną nauczyciele prowadzili również zajęcia indywidualne. Praca ucznia i nauczyciela w tej formie zaowocowała tytułami finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego(3 uczniów),matematyki, geografii i informatyki i informatyki. Udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole jest dobrowolny, a uczniowie sami wybierają ich tematykę. Widząc pozytywne efekty działań, grono pedagogiczne współpracujące z rodzicami, stale motywuje i zachęca uczniów do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

W ciągu roku szkolnego na bieżąco zamieszczane są informacje o sukcesach uczniów na stronie internetowej gimnazjum, profilu szkoły na Facebook-u, kanale YouTube oraz w lokalnej prasie i na stronach internetowych portali społecznościowych naszego miasta.
Dokonania uczniów prezentowane są  na corocznym apelu podsumowującym pracę w danym roku szkolnym. Uczniowie, którzy mieli największe  osiągnięcia w dziedzinie nauki, otrzymują prestiżowe nagrody  Gimnazjum w kategorii Diament i Leonardo natomiast uczniowie z sukcesami w dziedzinie sportu i twórczości plastycznej - Medale  Gimnazjum.  Nagrody te corocznie fundowane są  przez Radę Rodziców  Odbywa się też uroczyste spotkanie nagrodzonych uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli opiekunów naukowych uczniów.

Dzięki systematycznej pracy rok szkolny 2014/2015 możemy uznać za satysfakcjonujący.