Śladami Papuszy Drukuj
Napisał(a): I.Dobranowska   
czwartek, 14 stycznia 2016

PapuszaZaproszenie do udziału w KONKURSIE „ŚLADAMI PAPUSZY”

„Już dawno przeminęła pora
Cyganów, którzy wędrowali.
A ja ich widzę:
są bystrzy jak woda
mocna, przejrzysta,
kiedy przepływa”.

Tak  przed  laty  pisała  o  swoich  krewnych  znakomita  poetka pochodzenia romskiego Bronisława Wajs znana jako „Papusza”. Mimo że jej poezja  uchodzi za  wspaniałą  i  ciekawą,  to  jednak  znana  jest  ona  tylko nielicznym. Dlatego mając na celu popularyzację twórczości Bronisławy Wajs, zapraszamy do  udziału  w  Konkursie  „Śladami Papuszy”.

Każdy  uczestnik  powinien  przygotować  do  recytacji  taki  wiersz  lub fragment wiersza poetki, żeby czas jego recytacji nie  przekroczył 5 minut.

Cele konkursu:
•  popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży twórczości poetki pochodzenia romskiego Bronisławy Wajs „Papuszy”,
•  rozwijanie zdolności recytatorskich,
•  zainteresowanie uczniów poezją Papuszy.

Zasady uczestnictwa:
• konkurs ma formę prezentacji jednego utworu Bronisławy Wajs.
Recytacja nie może przekraczać 5 minut.

Przebieg konkursu:
Zgłoszenia udziału w konkursie: Biblioteka szkolna do 8.02.2016r

Konkurs odbędzie się 10.02.2016r.

Kryteria oceny recytacji:
•  dobór utworu zgodnego z tematem,
•  opanowanie pamięciowe tekstu,
•  poprawna dykcja,
•  właściwa interpretacja utworu (intonacja, tempo, modulacja głosu),
•  ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony ruch sceniczny, strój, rekwizyty, postawa recytatora, kontakt wzrokowy).

Organizatorzy:
Iwona Dobranowska, Jolanta Kukla