Kalendarz MEN Drukuj
Napisał(a): J.Kawalec   
poniedziałek, 25 sierpnia 2014

KalendarzKalendarz MEN 2014/15

Kalendarz roku szkolnego opublikowany przez - Ministerstwo Edukacji Narodowej (fragmenty)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)Zimowa przerwa świąteczna - 22 - 31 grudnia 2014 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Ferie zimowe

19 stycznia - 1 lutego 2015 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

26 stycznia - 8 lutego 2015 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

2 - 15 lutego 2015 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

16 lutego - 1 marca 2015 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)


Wiosenna przerwa świąteczna - 2 - 7 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

d) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2015 r.


(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Źródło: Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 - MEN(fragmenty)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna - 22 - 31 grudnia 2014 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Ferie zimowe

19 stycznia - 1 lutego 2015 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

26 stycznia - 8 lutego 2015 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

2 - 15 lutego 2015 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

16 lutego - 1 marca 2015 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)


Wiosenna przerwa świąteczna - 2 - 7 kwietnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a

c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum: ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

d) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Źródło: http://www.men.gov.pl/index.php/kalendarz-roku-szkolnego/1242-kalendarz-roku-szkolnego-2014-2015